SPECIFICAŢIE TEHNICĂ:

- prelungire de şasiu
- prelungirea benei existente conform Manualului de Carosare